Algemene Patiënten folder

 

De Mobiliteitskliniek

De Mobiliteitskliniek biedt poliklinische zorg op het gebied van problemen van het houding- en bewegingsapparaat; van reumatische aandoeningen, osteoporose tot sportblessures en van artrose, werkgerelateerde klachten tot chronische pijnsyndromen/fibromyalgie.

De Mobiliteitskliniek heeft korte wachttijden zodat u binnen één a twee weken terecht kan. Persoonlijke aandacht is een belangrijk onderdeel van goede medische zorg. Daarom trekt de Mobiliteitskliniek voldoende tijd uit voor elke patiënt. De huisarts, medische specialist of bedrijfsarts  kunnen u verwijzen naar de Mobiliteitskliniek. In alle gevallen wordt de verwijzer snel en uitgebreid geïnformeerd over de onderzoeksbevinding en voorgestelde behandeling.

Werkwijze

Aan de Mobiliteitskliniek zijn medische specialisten verbonden van het bewegingsapparaat waaronder orthopeden en reumatologen die hun kennis delen in multidisciplinaire spreekuren. Door intensieve samenwerking kan een snellere diagnose worden gesteld, waardoor chroniciteit en onnodige operaties worden voorkomen. Er bestaat een uitgebreid netwerk van medische specialisten die geconsulteerd kunnen worden en een samenwerking met een fysiotherapiepraktijk met gespecialiseerde fysiotherapeuten.  Alle medische specialisten  zijn verbonden aan ziekenhuizen waarmee de continuïteit van zorg gegarandeerd is.

De Mobiliteitskliniek richt zich op snelle diagnostiek en niet-operatieve behandelingen. Indien toch sprake is van een operatie-indicatie gebeurd dit in een ziekenhuis.

Diagnostiek

In de Mobiliteitskliniek is de volgende diagnostische apparatuur aanwezig: echograaf t.b.v. gewricht echografie, botdichtheidsmeter ( DEXA) t.b.v. osteoporose diagnostiek, microscoop t.b.v. kristaldiagnostiek in een gewrichtspunctaat.
Er is een afnamepunt van het laboratorium Diagnostiek voor U (DvU)
U hebt ook de keuzevrijheid om bij een door u gewenst laboratorium bloed af te laten nemen.

Communicatie

Goede communicatie is goede zorg. Wij bespreken onze behandelingen/ ingrepen uitvoerig met onze patiënten. Hierbij worden  de voor- en nadelen uitgebreid  besproken. Wij stellen een actieve participatie van de patiënt op prijs. Wij streven naar een snelle berichtgeving aan uw verwijzer (huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts), op basis van uw toestemming hiervoor.

 

Patiënt tevredenheids onderzoek & patiënt betrokkenheid.

Onze organisatie wil voortdurend het zorgproces verbeteren. Wij stellen de patiënt centraal en houden met regelmaat patiënt tevredenheids onderzoeken ( PTO) waarbij u ook uitgenodigd wordt om suggesties te doen voor verbeteringen in het zorgproces.

 

Ziektekostenverzekering

Voor de reumatologie worden alle behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar behoudends uw eigen bijdrage die afhankelijk is van uw verzekering. 

Patiëntveiligheidsbeleid

Patiëntveiligheid is voor onze organisatie een belangrijk issue. Door lid te zijn van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) heeft de Mobiliteitskliniek een certificering doorlopen waarbij ook  het veiligheids management systeem (VMS) is getoetst. Wij werken aan de patiëntveiligheid binnen onze kliniek doordat zelfs op directieniveau risico’s systematisch worden geregistreerd en zo nodig maatregelen worden bepaald. Hiernaast streven wij intern een open en transparantie cultuur van elkaar aanspreken na en bespreken we dit in ons overleg. Eventuele gemaakte fouten analyseren wij zorgvuldig.


De kwetsbare ouderen

Een medische behandeling( medicatie) kan voor de kwetsbare ouderen risicovol zijn op vanwege een verhoogde kans op complicaties zoals infecties, ondervoeding, delirium en vallen. Veel van deze complicaties kunnen lijden tot functionele en cognitieve achteruitgang. Vroegtijdiger herkenning door screening kan onbedoelde schade voorkomen. De behandelend arts zal screenen op vallen, een delier en ondervoeding.

Hiernaast willen wij u vragen om zelf te anticiperen in uw veiligheid. Wij nodigen u uit het bij één van onze medewerkers te melden indien u een onveilige situatie ziet of u het vermoeden heeft dat er iets fout gaat.

Hiernaast vragen wij u alle gegevens over uw gezondheid en medicatie zorgvuldig aan uw behandelend arts mede te delen en uw vragen altijd te stellen. Bij uw apotheker kunt een actueel medicatieoverzicht opvragen.

Complicaties

Bij complicaties als gevolg van medicijnen of ingrepen kunt u altijd met uw behandelend arts of zijn vervanger overleggen.

U dient in ieder geval met onze kliniek contact op te nemen in de volgende gevallen:

-        Bij bijwerkingen van medicatie zoals vernoemd in de medicatiefolder die u meegekregen heeft;

-        Bij bijwerkingen van medicatie die niet vernoemd staan in de medicatiefolder;

-        Indien na een gewrichtspunctie koorts optreed of meer pijn en zwelling van het behandelend
         gewricht.
  

 

Klachtencommissie

U kunt met een klacht of opmerking altijd terecht bij uw behandelend arts. Hij zal u graag te woord staan hierin om samen met u te zoeken naar een oplossing.

U kunt een klacht, opmerking en compliment ook altijd melden, en daar nodigen wij u ook voor uit,  bij de receptie, per telefoon, schriftelijk op papier of per email. Een klachtenformulier kunt u aan de balie opvragen.

Wij streven er naar u binnen 2 weken aan te geven hoe wij de klacht zullen opvolgen en binnen 3 weken  ontvangt u  van ons een eerste schriftelijke reactie.

De Mobiliteitskliniek heeft een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter volgens de wet WKCZ. Over de procedure van de klachtenafhandeling kunt u informatie verkrijgen bij de receptie.

Via de organisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) zijn wij –zodra we dit jaar voor 1 juli ons ZKN-keurmerk behaald hebben-, aangesloten bij een geschillencommissie.  U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. Contact met de commissie verloopt via de organisatie ZKN, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam, T. 070 – 317 79 80, E-mail info@zkn.nl

Heeft u ondersteuning nodig bij uw keuze waar uw klacht in te dienen, dan kan Zorgbelang Nederland (voorheen IKG) u verder helpen. Zorgbelang biedt u informatie over de gezondheidszorg en kan u kosteloos adviseren en ondersteunen bij het indienen van uw klacht.

Privacy

Met uw persoonlijke gegevens wordt binnen de Mobiliteitskliniek omgegaan volgens de regels die ons gesteld worden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Ons privacy reglement is opvraagbaar bij de receptie.

Afspraken

Een afspraak maken met de orthopeed of reumatoloog kan dagelijks van maandag t/m vrijdag  tussen 8.00 – 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt via een antwoordapparaat aangegeven hoe u uw behandelend arts kunt bereiken.

Adres en bereikbaarheid

De Mobiliteitskliniek is gevestigd samen met Van Tongeren fysiotherapeuten in het voormalig bankgebouw aan de

 

Utrechtseweg 88, 3702 AD Zeist

Fax 085-0280297

Email receptie@demobiliteitskliniek.nl

www.demobiliteitskliniek.nl

www.reumapraktijk.nl

 

Bushalte Van Renesselaan voor de ingang: 50, 58, 71.

Gratis parkeergelegenheid op eigen parkeerplaats.

In de kliniek is er gratis koffie en thee beschikbaar en zijn er wachtruimten met leestafels voor een eventuele begeleider.