Reactieve artritis

Reactieve artritis is een gewrichtsontsteking, vaak van één gewricht als reactie op een darm- of urineweginfectie. Ook geslachtsziekten (chlamydia) kunnen een gewrichtsontsteking veroorzaken. Meestal heeft een reactieve artritis geen chronisch verloop. Vaak zijn patiënten drager van een erfelijkheidsstof die ze vatbaar maakt om een reactieve artritis te krijgen. De behandeling bestaat vaak uit een ontstekingsremmer en/of lokale behandeling met corticosteroïden in het gewricht. In sommige gevallen is een antibioticakuur noodzakelijk.

Meer informatie van het Reumafonds over reactieve artritis.