Elleboog

Klachten aan de elleboog worden vaak veroorzaakt door overbelasting, slijtage of een reumatische aandoening.

Uw huisarts heeft vaak al fysiotherapie en medicijnen voorgeschreven. Wanneer de klachten blijven bestaan ligt een bezoek aan een orthopeed of reumatoloog voor de hand. Deze is in staat is een goede diagnose te stellen waarop gerichte behandeling volgt. Bij complexe problematiek hebben wij het gemeenschappelijk spreekuur met de orthopeed, reumatoloog, revalidatiearts en gespecialiseerde fysiotherapeut. Samen met de patiënt komen wij meestal tot de goede oplossing van het probleem.

Veel voorkomende klachten

  • Drukpijn aan de buitenkant en/of binnenkant van de elleboog; dit wijst op overbelasting door repeterende bewegingen die irritatie veroorzaken van de aanhechtingen van de pezen van de buigers en/of de strekspieren van de onderarm (golfers- en tenniselleboog). 
  • Bewegingsbeperking/stijfheid; Dit kan duiden op slijtage (artrose) van het gewrichtskraakbeen, vaak het gevolg van chronische overbelasting of een eerdere botfractuur. 
  • Pijn, gepaard gaand met zwelling en bewegingsbeperking; Dit kan duiden op een ontsteking (artritis) van het gewrichtsslijmvlies, een uiting van een van de vele vormen van ontstekingsreuma. 
  • Uitstralende pijn naar onderarm/hand en tintelingen; Deze worden meestal veroorzaakt door een zenuwbeknelling (entrapment) als gevolg van druk door het ontstaan van bot op ongewenste plaatsen (osteofyten) bij slijtage (artrose) of druk door vocht bij ontsteking (artritis). 

Aandoeningen en behandelingen

Tenniselleboog

Tenniselleboog (epicondylitis lateralis) is een ontsteking van de aanhechting van de pees van de strekspieren van de onderarm. Dit veroorzaakt pijn aan de buitenzijde van de elleboog. Golferselleboog (epicondylitis medialis) is een ontsteking van de aanhechting van de pezen van de buigspieren van de onderarm. Dit veroorzaakt pijn en lokale drukpijn aan de binnenzijde van de elleboog. Een tennis- en golferselleboog ontstaan als gevolg van overbelasting en repeterende bewegingen (o.a. tennissen en golfen). Behandeling kan bestaan uit:
  • Rust
  • Injectietherapie met corticosteroïden en lokale verdoving (lidocaïne)
  • Dragen van epicondylitis-bandje (brace)
  • Fysiotherapie 

Artrose

Artrose is slijtage van het gewrichtskraakbeen waardoor bot tegen bot schuurt, wat pijn veroorzaakt. Dit komt voor bij de oudere mens maar kan ook bij jongeren voorkomen door een erfelijke aanleg, een doorgemaakte fractuur of mechanische overbelasting. De diagnose wordt gesteld met behulp van een röntgenfoto. Artrose wordt behandeld met leefregels, pijnstillers of ontstekingsremmers. Lokale injectietherapie kan tijdelijk verlichting geven. Bij ernstige vormen van slijtage met veel pijn kan een gewrichtsprothese worden overwogen.

Lees meer over artrose

Artritis

Artritis is ontsteking van het gewrichtsslijmvlies en leidt tenslotte tot schade en verlies van het kraakbeen. De oorzaak van artritis is uiteenlopend, bijvoorbeeld reumatoïde artritis, kristalartritis of jicht. Artritis veroorzaakt pijn en soms een zichtbare zwelling gepaard gaande met warmte en roodheid. Artritis wordt behandeld met ontstekingsremmers, reumamedicijnen of injectietherapie.

Lees meer over reumatoïde artritisartritis psoriaticareactieve artritiskristalartritis en Lyme artritis.

Zenuwbeklemming

Zenuwbeklemming (entrapment neuropathie) Zenuwen lopen soms langs of door nauwe plaatsen in het lichaam. Een geringe verandering in de omgeving zoals druk of zwelling kan de zenuw in het nauw brengen. Een zenuw in de verdrukking veroorzaakt pijn, tintelingen, gevoelloosheid en een electrisch gevoel. De meest bekende voorbeelden van een beknelde zenuw is het carpaal tunnel syndroom en de hernia in rug of nek. Bij een zenuwbeknelling is het soms noodzakelijk de druk op de zenuw te verminderen met fysiotherapie, lokale injectietherapie of een operatie.