Passantentarieven

Ieder ziekenhuis of ZBC (zelfstandig behandelcentrum) is verplicht om de zogenaamde passantentarieven jaarlijks bekend te maken. Tussen ziekenhuizenen ZBC's bestaan verschillen die over het algemeen te maken hebben met de kosten van de duurdere voorzieningen van de gezondheidszorg instelling. Passantentarieven van ZBC's liggen gemiddeld lager dan die van ziekenhuizen. Om u een indicatie te geven van de zorgkosten worden de passantentarieven jaarlijks gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie over passantentarieven reumatologie.

Eigen risico 

Waar u net zoals bij andere ziekenhuizen en ZBC’s mee te maken heeft is eigen risico. U bent verplicht om een eigen bijdrage te leveren aan uw gemaakte zorgkosten, minimaal € 385,- per jaar. Dit bedrag draagt u af aan de zorgverzekeraar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Overigens valt niet alle zorg onder dit eigen risico, de volgende handelingen vallen er buiten:

  • Zorg van uw huisarts met uitzondering van uitbestede laboratoriumonderzoeken.
  • Zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen.
  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar.
  • Bruikleenartikelen met uitzondering van onderhouds- en gebruikskosten.
  • Kraamzorg en verloskundige hulp (behalve geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer).
  • Zorg die door de zorgverlener in het buitenland rechtstreeks bij het College voor Zorg­verzekeringen op grond van de verdrags­regeling volgens het land van verblijf gedeclareerd wordt. Dit geldt dus uitsluitend als u zelf geen nota heeft ontvangen.
  • Nacontrole van de donor nadat de periode van zorg aan de donor tot ten hoogste 13 weken, of een half jaar in het geval van een levertransplantatie, is verstreken.
  • Ketenzorg, bekostigd met toepassing van de grond van de wet Marktordening gezond­heidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging

Wilt u meer weten over het wettelijk eigen risico? Klik dan hier voor meer informatie.