Werkwijze

De Mobiliteitskliniek heeft de medische specialismen van het bewegingsapparaat in huis: orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. De verschillende specialismen werken nauw samen en bundelen hun kennis in gemeenschappelijke spreekuren. Zo komen we sneller tot een diagnose en voorkomen zo dat klachten onnodig chronisch worden of tot overbodige operaties leiden. Wij werken samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten met Van Tongeren fysiotherapeuten. Al onze medische specialisten zijn ook verbonden aan ziekenhuizen, waarmee de continuïteit van de zorg gegarandeerd is.
 

Gemeenschappelijk spreekuur

Tijdens het gemeenschappelijk spreekuur zijn de orthopeed, revalidatiearts, reumatoloog en een gespecialiseerde fysiotherapeut aanwezig. Bij ingewikkelde problemen waar de specialist niet alleen uit komt, wordt u voor dit spreekuur uitgenodigd. Vanuit onze verschillende specialismen bundelen we onze kennis en ervaring om tot een grondige diagnose te komen. Met deze werkwijze voorkomen we onnodig onderzoek, het bezoeken van afzonderlijke specialisten en komen we tot snellere diagnose en behandeling. Zo hebben we een multidisciplinair sportspreekuur, spreekuur voor nek, schouder, elleboog hand/pols en een spreekuur voor wervelkolom, bekken, heupen, knieën, enkel/voeten.

Hieronder vindt u praktische informative over onze werkwijze.
 

Afspraak en intake

U kunt na verwijzing door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts een afspraak maken met de Mobiliteitskliniek. Wij hebben afspraken met alle ziektekostenverzekeraars. Maak nu een afspraak. De intake heeft tot doel om te beoordelen of één of meer specialisten betrokken moeten worden. Een intensieve samenwerking tussen specialisten levert snel een grondige diagnostiek en een behandelingsplan op.
 

Persoonlijke behandeling

Wij nemen de tijd voor u om tot een goede diagnose en passend behandelplan te komen. We zetten samen met u de mogelijke behandelingen op een rij en wegen de voor- en nadelen voor uw situatie af. Samen komen zoeken we naar de beste aanpak. Uw actieve betrokkenheid als patiënt stellen wij op prijs. Wij zorgen ervoor dat uw verwijzen (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts) snel op de hoogte wordt gesteld van uw medische situatie. Wij streven naar een snelle berichtgeving aan de verwijzer (huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts).
 

Bundeling van kennis en ervaring

De verschillende medische specialisten van de Mobiliteitskliniek houden gezamenlijke spreekuren. Door vanuit verschillende disciplines naar een probleem te kijken, komen we snel tot een grondige diagnose. Zo kunnen we vaak voorkomen dat klachten chronisch worden of operaties nodig zijn. Wij werken intensief samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten uit Van Tongeren fysiotherapeuten.

Onze specialisten zijn allen ook verbonden aan ziekenhuizen. Zij hebben een uitgebreid netwerk van medische specialisten die geconsulteerd kunnen worden. Waar onze kennis of diagnostische mogelijkheden ophoudt, zorgen wij voor continuïteit elders.
 

Kwaliteit en certificering

De Mobiliteitskliniek is lid van ZKN (Zelstandige klinieken Nederland) en is begin 2013 gecertificeerd door het KIWA. Dat betekent dat onze werkwijze voldoet aan de kwaliteitseisen voor zelfstandige klinieken in Nederland, een eis van de ziektekostenverzekeraars om in aanmerking te komen voor een zorgverlenerscontract.

Naast kwalitieve zorg staat het bieden van veilige zorg bij ons voorop. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) borgt het signaleren van risico's en het voorkomen van incidenten die de patiëntveiligheid negatief beïnvloeden.
 

Privacy

Met uw persoonlijke gegevens wordt binnen de Mobiliteitskliniek omgegaan volgens de regels die ons gesteld worden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Ons privacy reglement is verkrijgbaar bij de receptie.

Klachtencommissie

De Mobiliteitskliniek heeft een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter volgens de wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Over de procedure van de klachtenafhandeling kunt u informatie verkrijgen bij de receptie. Wij nodigen u uit om opmerkingen, klachten en complimenten te melden. Dit kan bij de receptie, per telefoon of per e-mail. U krijgt binnen 3 weken schriftelijk antwoord.
 

Patiënt tevredenheidsonderzoek & patiëntbetrokkenheid.

Onze organisatie wil voortdurend het zorgproces verbeteren. Wij stellen de patiënt centraal en houden met regelmaat patiënttevredenheidsonderzoeken (PTO) waarbij u ook uitgenodigd wordt om suggesties te doen voor verbeteringen in het zorgproces.
 

Complicaties

Bij complicaties als gevolg van medicijnen of ingrepen kunt u altijd met de behandelend arts of de dienstdoende arts overleggen. Buiten kantoortijden geldt de procedure die u hoort op het antwoordapparaat.
 

Diagnostiek

 

Botdichtheidsmeter (DEXA)

De botdichtheidmeter is een apparaat dat met röntgenstralen waarvan de belasting zeer laag is de rug en heupen scant. Het gaat om een weinig belastend onderzoek, waarbij de patiënt op de rug en zij ligt en zich niet behoeft uit te kleden. Het is raadzaam geen metalen voorwerpen te dragen (gesp, spijkerbroek, korset). Met een botmeting wordt de dichtheid (kalkhoudendheid) van de botten gemeten. Ook kan met behulp van een zijdelingse opname van de totale wervelkolom (VFA = vertebral fracture assesment) een beeld worden verkregen van de wervelkolom en eventuele wervelinzakkingen.
In het geval dat er sprake is van osteoporose (botontkalking) of een wervelinzakking, wordt een oriënterend bloedonderzoek gedaan om eventuele andere oorzaken van botontkalking aan te tonen.
 

 

Echografie van het bewegingsapparaat

Met echografie kunnen spieren en de weke delen rond gewrichten in rust en beweging worden beoordeeld. Ook is het mogelijk met echografie vocht in gewrichten en peesscheden aan te tonen en zo nodig te puncteren voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

 

 

Laboratoriumonderzoek

In De Mobiliteitskliniek is een bloedafname post van Diagnostiek voor u (DVU). Een daartoe bevoegde medewerker neemt bloed af.